Voorwoord

Woord vooraf bij het Handboek Triggerpoint-therapie
door Dr. David G. Simons

Clair Davies is gezegend met een gelukkige combinatie van eigenschappen: hij is een vaardig masseur, kan goed schrijven en beschikt over een opmerkelijke vastbeslotenheid om de mensheid van nodeloos lijden af te helpen. De boodschap in dit boek is een stem in een woestijn van onwetendheid. Spieren worden schromelijk verwaarloosd. Er is geen medisch specialisme dat erin is geïnteresseerd. Het gevolg hiervan is dat er geen medisch specialisten zijn die fondsen willen werven voor onderzoek naar de oorzaken van spierpijn. Studenten in de geneeskunde en de fysiotherapie ontvangen zelden voldoende primaire scholing waarmee ze myofasciale triggerpoints kunnen herkennen en behandelen. Gelukkig zijn massagetherapeuten, ook al hebben ze geen diepgaande medische opleiding, goed in staat triggerpoints te herkennen en worden ze heel goed in het behandelen ervan.

Aangezien er over dit onderwerp nog geen grote hoeveelheden onderzoek zijn verricht, is er ook nog geen uitgebreide studie naar de oorzaken verricht. Niettemin is er al wel een aannemelijke hypothese die kan dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek naar de aard van myofasciale triggerpoints. In dit verwaarloosde gebied is nog veel onderzoek nodig.

Het wordt steeds duidelijker dat bijna alle fybromialgiepatiënten last hebben van myofasciale triggerpoints, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor hun pijnklachten. Sommige patiënten zijn gediagnosticeerd als fybromialgiepatiënt, terwijl ze in feite slechts last hebben van de veel beter behandelbare meervoudige triggerpoints. Het deactiveren van triggerpoints bij fybromialgiepatiënten vereist een subtiele en kundige behandeling.

Deskundige therapeuten erkennen dat myofasciale triggerpoints de meest voorkomende oorzaak zijn van de alomtegenwoordige en mysterieuze pijn aan het bewegingsapparaat, maar het vinden van een werkelijk goede behandelaar kan tot een frustrerende zoektocht leiden. De richtlijnen in dit boek kunnen van dienst zijn voor behandelaars die hun eigen myofasciale pijn nog goed moeten leren begrijpen, maar ook voor de patiënt die niet in staat is een behandelaar te vinden die zich op dit verwaarloosde terrein voldoende heeft bekwaamd.

De beste manier waarop je je je eigen spierpijn onder controle krijgt is door het zelf te leren behandelen. Door zelf het heft in handen te nemen pak je je pijnprobleem bij de bron aan. Het is meer dan alleen maar een manier om het tijdelijk te verlichten.