Verminder zelf pijnklachten


Zelfs medici denken vaak dat je de oorzaak van pijn altijd daar moet zoeken waar het pijn doet.
Dat is onjuist, zoals u bij het doorbladeren van deze site zult ontdekken.

Janet Travell en David Simons, twee Amerikaanse artsen, toonden in hun monumentale medische handboek: Myofascial Pain & Dysfunction; The Trigger Point Manual aan hoe het werkelijk zit met pijn.
Zij legden uit wat 'afgeleide pijn' is, namelijk pijn die op een andere plek wordt gevoeld dan waar de oorzaak is. Dit staat in de medische literatuur bekend als 'referred pain' .

In 2001 verscheen The Trigger Point Therapy Workbook van Clair Davies. Dit boek maakt de informatie uit het 'Trigger Point Manual' ook voor niet-medici toegankelijk. Het is het meest verkochte boek over pijnbestrijding.
De Nederlandse vertaling verscheen in 2003 als Handboek Triggerpoint-therapie, en ging sindsdien telkens binnen een jaar in herdruk. Inmiddels is het boek aan zijn derde -uitgebreide en vernieuwde- druk toe en bevat het ruim 400 pagina's!

Het boek is op voorraad! Via de triggershop.nl kunt u uw -nederlandstalige- exemplaar bestellen, of kijkt u eerst even rond op deze site.

De site is grotendeels gewijd aan Clair Davies' handboek. Als de geijkte behandelingen tegen pijn u niet hebben geholpen, kijk dan in het menu links (onder 'Pijn en Triggerpoints') eens of de aandoening die bij u gediagnosticeerd is er ook bij staat, en wat Clair Davies daar over te zeggen heeft.

De oplossing van uw pijnklacht zou wel eens dichterbij kunnen blijken dan u had gedacht.

  

 

Home  | Laatste wijziging: 4-may-20top