Index van spieren voor het Handboek Triggerpoint-therapie, 3e druk, 2014

De volgende index vermeldt alle 120 spieren die in het Handboek Triggerpoint-therapie worden besproken. Ze staan ook achter de gewone index, maar met deze index op één pagina zijn ze wellicht sneller te vinden.

Tip:
Bij een kopieerwinkel kun je een ringband aan je boek laten maken en de index aan de binnenkant van beide omslagen laten kopiëren. Het kost je hooguit enkele Euro’s. Met een ringband kun je het boek op elke pagina plat open laten liggen, waarmee je beide handen vrij hebt om jezelf te behandelen.

Tip 2:
Om de index af te drukken, kun je hem knippen en in een blanco word document plakken.

Abdominus Obliques, 199
Abductor Digiti Minimi, 320
Abductor Hallucis, 319
Abductor Pollicis Brevis, 175
Adductor Brevis, 269
Adductor Hallucis, 322
Adductor Longus, 267
Adductor Magnus, 272
Adductor Pollicis, 176
Anconeus, 167
Biceps Brachii, 145
Biceps Femoris, 276
Brachialis, 160
Brachioradialis, 161
Buccinator, 109
Bulbospongiosus, 209
Coracobrachialis, 144
Deltoideus, 140
Diafragma & Intercostales, 197
Digastricus, 106
Extensor Carpi Rad. Brev., 165
Extensor Carpi Rad. Long., 162
Extensor Carpi Ulnaris, 166
Extensor Digitorum Brevis, 317
Extensor Digitorum Long., 295
Extensor Digitorum, 167
Extensor Hallucis Brevis, 317
Extensor Hallucis Longus, 295
Extensor Indicis, 167
Flexor Carpi Radialis, 170
Flexor Carpi Ulnaris, 171
Flexor Digiti Minimi Brev., 323
Flexor Digitorum Brevis, 321
Flexor Digitorum Longus, 311
Flexor Digitorum, 172
Flexor Hallucis Brevis, 322
Flexor Hallucis Longus, 311
Flexor Pollicis Brevis, 175
Flexor Pollicis Longus, 174
Frontalis, 110

Gastrocnemius, 303, 354
Gluteus Maximus, 233
Gluteus Medius, 236
Gluteus Minimus, 240
Gracilis, 274
Iliacus, 204, 338
Iliocostalis, 231, 348
Infraspinatus, 133
Interosseii v.d. voet, 316
Interosseii van de hand, 160

Latissimus Dorsi, 143, 350
Levator Costae, 222
Levator Labii, 109
Levator Scapulae, 94, 346
Longissimus, 225
Longus Colli, 110
Lumbricalia, 160
Masseter, 104, 343
Multifidi, 100, 222
Mylohyoideus, 108
Occipitalis, 110
Opponens Pollicis, 175
Orbicularis Oculi, 109
Palmaris Longus, 171
Pectineus, 268
Pectoralis Major, 186
Pectoralis Minor, 192
Peroneus Brevis, 301
Peroneus Longus, 298
Peroneus Tertius, 302
Piriformis, 210, 242
Plantaris, 281
Platysma, 110
Popliteus, 279
Pronator Quadratus, 173
Pronator Teres, 173
Psoas, 205
Pterygoide, Lateraal, 105
Pterygoide, Mediaal, 105

Quadratus Lumborum, 229
Quadratus Plantae, 322, 355
Quadriceps, 257, 335
Rectus Abdominis, 199
Rectus Femoris, 259
Rhomboideus, 125
Rotatores, 100, 222
Sartorius, 256, 335
Scalenes, 117, 342
Semimembranosus, 277
Semispinalis, 76, 99
Semitendinosus, 277
Serratus Anterior, 195
Serratus Posterior Inferior, 229
Serratus Posterior Superior, 128
Soleus, 306
Spinalis, 225
Splenius Capitis, 97
Splenius Cervicis, 98
Sternalis, 191
Sternocleidomastoideus, 84
Subclavius, 191
Suboccipitalen, 101
Subscapularis, 137
Supinator, 164
Supraspinatus, 130, 349

Temporalis, 103
Tensor Fasciae Latae, 253
Teres Major, 143, 350
Teres Minor, 136, 349
Tibialis Anterior, 291
Tibialis Posterior, 309, 354
Trapezius, 89
Triceps, 146, 351

Vastus Intermedius, 261, 335
Vastus Lateralis, 263, 336
Vastus Medialis, 262, 335
Zygomaticus, 109