Missie

Triggerpoints veroorzaken klachten die verdacht veel lijken op symptomen die doorgaans worden toegeschreven aan aandoeningen als reuma, carpaal tunnel syndroom, en vele andere.

Zolang artsen, fysiotherapeuten en andere (para)medici in hun opleiding nauwelijks iets te horen krijgen over triggerpoints en de effecten die zij veroorzaken, zullen zij de symptomen daarvan altijd toeschrijven aan een andere aandoening, ook als ze feitelijk worden veroorzaakt door triggerpoints.

Het is mijn doel meer bekendheid te geven aan het fenomeen van de myofasciale triggerpoints, zodat de medische wereld ze leert herkennen en onderscheiden van andere oorzaken van soortgelijke symptomen.

Daarnaast is het mijn doel mensen zonder medische of massage-achtergrond in staat te stellen zichzelf te bevrijden van klachten die ontstaan door myofasciale triggerpoints en het ouder worden.

Ik denk dat velen naast de aanwijzingen in het Handboek Triggerpoint-therapie, ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren behandelen van hun eigen triggerpoints. Voor dat doel richtte ik de Opleiding Triggerpointcoach op, met coaches door het hele land, en geef ik lessen op afstand.

De meest recente toevoeging aan mijn lessen heet ‘De MELT methode’. Deze richt zich specifiek op de zelfbehandeling van je bindweefsel. Het toepassen van deze methode zorgt ervoor dat je triggerpoints gemakkelijker en blijvender opgelost worden!

Rob Beenker, vertaler Handboek triggerpoint-therapie en oprichter Opleiding Triggerpointcoach.