Aandoeningen » Carpaal tunnelsyndroom, Thoracic Outlet Syndroom, Perifere Neuropathie

Als iemand wordt geconfronteerd met pijn, gevoelloosheid, tintelingen, stijfheid, een brandend gevoel of zwelling in handen and vingers, is de tendens tegenwoordig om er meteen het etiket “carpaal tunnelsyndroom” op te plakken en niet meer om te zien naar eventuele andere oorzaken.

Maar weinigen weten dat myofasciale triggerpoints (kleine spierknoopjes) in de scalenusspieren, aan de voorzijde van de hals, vrijwel altijd betrokken zijn bij pijn en andere abnormale gevoelens in de handen. Deze verklaring komt voort uit onderzoek dat de artsen Janet Travell and David Simons, schrijvers van het veelgeprezen medische standaardwerk, Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, de afgelopen decennia hebben verricht.

Afgeleide Pijn
De pijn die van de hals wordt verplaatst naar de handen, wordt afgeleide pijn genoemd. Bij ernstige symptomen kunnen triggerpoints in maar liefst achtendertig spieren in de nek, borstkas, bovenrug, schouder, bovenarm, onderarm en hand symptomen veroorzaken in pols, hand en vingers. Overbelaste spieren in de onderarmen is een van de voor de hand liggende plaatsen die men moet onderzoeken. Als de behandeling is gericht op het traceren en deactiver van triggerpoints in dit gebied, kunnen drastische maatregelen meestal worden voorkomen.

Conventionele Therapieën
Jammer genoeg is triggerpointtherapie nog niet erg bekend in de gezondheidszorg. Er bestaat grote weerstand tegen veranderingen in, of zelfs maar het ter discussie stellen van, vastgeroeste behandelmethoden van het carpaal tunnelsyndroom, ook al geven deze vaak minder dan bevredigende resultaten. Zelfs na een operatie, injecties met cortisonen, en fysiotherapie, blijven de symptomen vaak onverminderd aanwezig en worden soms zelfs erger. Het voorschrijven van pijnstillers, polssteunen, rust en ergonomische verbeteringen op de werkplek hebben op triggerpoints in overbelaste spieren maar weinig effect.

Beknelde zenuwen
De medici wijten het carpaal tunnelsyndroom aan een beknelling van de mediale zenuw, op de plek waar deze door de carpale tunnel loopt, op zijn weg naar de handen en vingers. Deze zenuw bedient de radiale zijde van de hand (de duim, wijsvinger en het vlies tussen deze twee, en een deel van de middelvinger). ls deze zenuw bekleld raakt, kan dit in deze gebieden gevoelloosheid, pijn en tintelingen veroorzaken, als de carpale tunnel de doorgifte van zenuwimpulsen -om welke reden dan ook- belemmert. Dit soort effecten wordt vaak -onterecht- toegeschreven aan ‘perifere neuropathie’, wat een mooi woord is voor een zenuwaandoening.

Thoracic Outlet Syndrome
Alhoewel gevoelloosheid en tintelingen in de handen duidelijk het gevolg zijn van beknelling van de zenuw, ontstaat het probleem vaak niet in de carpale tunnel. De beknelling zit hem meestal in de thoracic outlet. Dit is de opening onder je sleutelbeen waar je zenuwen en bloedvaten doorheen lopen op hun weg naar de arm.

Zenuwen kunnen in de thoracale uitgang bekneld raken, als triggerpoints in de scaleni de eerste rib omhoog getrokken houden, tegen het sleutelbeen aan. Dit beknelt de plexus brachialus, de dikke bundel zenuwen die arm en hand bedienen. Deze loopt door dit gebied heen. Druk op deze zenuwen, vanwege triggerpoints in de scaleni, is vaak de enige oorzaak van tintelingen in de handen en vingers.

Opgezwollen Handen
Hetzelfde effect van een overspannen scalenes kan in de thoracale uitgang ook een beknelling van de ondersleutelbeenader veroozaken, wat de het terugvloeien van bloed en lymfe uit de arm hindert, wat een zwelling in pols en hand kan veroorzaken. Op zijn beurt kan dit de reden zijn voor een beknelling in de carpale tunnel. Als dit het geval is, kan een operatie aan de carpale tunnel de symptomen in de hand inderdaad in zekere mate verlichten, maar het doet niets aan de achterliggende oorzaak. De thoracale uitgang moet worden onderzocht, niet de carpale tunnel.

Zelfbehandeling
Bij een onderzoek naar pijn, gevoelloosheid en andere abnormale gevoelens in de handen, behoren triggerpoints boven aan de onderzoekslijst te staan. Als professionals in de gezondheidszorg voldoende opleiding en ervaring hebben, zijn triggerpoints gemakkelijk op te sporen en te behandelen. Er zijn zelfs mogelijkheden om ze zelf te behandelen.

In het Handboek Triggerpoint-therapie legt de massagedocent Clair Davies helder en begrijpelijk uit hoe je zelf allerlei klachten, zoals het carpaal tunnelsyndroom, pijn, gevoelloosheid, tintelingen en een brandend gevoel in je handen, zelf kunt verhelpen als deze effecten worden veroorzaakt door Triggerpoints.