Aandoeningen » Angina, Costochondritis, Pijn in de bovenrug

Pijn op de borst die wordt gediagnosticeerd als angina, hartpijn, borstvliesontsteking, of costochondritis (ontsteking van de ribben) kan feitelijk afkomstig zijn van myofasciale triggerpoints (kleine spierknopen) in de borstspieren. Pijn vanuit deze triggerpoints kan ook de reden zijn dat men denkt aan een losgeraakte rib, een maagzweer, of problemen met de galblaas. Dit zijn enkele van de verrassende ontdekkingen van de artsen Janet Travell en David Simons, welke zij publiceerden in hun veelgeprezen medische handboek: Myofascial Pain & Dysfunction; The Trigger Point Manual.

Afgeleide pijn
Travell en Simons ontdekten ook dat triggerpoints in de borstspieren pijn kunnen afleiden naar de bovenrug. Bij vrouwen kunnen triggerpoints in de borstspieren rond de middelbare leeftijd bijdragen aan het ontstaan van de ‘weduweknobbel’, doordat zij schouders en hoofd naar voren getrokken houden. Een complicerende factor bij het zoeken naar de bron van de pijn in de borstkas is het feit dat dit niet altijd wordt veroorzaakt door triggerpoints in de borstspieren. De pijn kan net zo goed ontstaan vanuit triggerpoints in de rugspieren, of vanuit de scalenusspieren in de hals.

Ademhalingsproblemen
Triggerpoints kunnen houdingsafwijkingen veroorzaken waardoor men oppervlakkig gaat ademen of kortademigheid krijgt. Gevoeligheid, pijn en moeite met ademen, die door deze triggerpoints worden veroorzaakt, worden vaak foutief aangezien voor symptomen van longemfyseem, een maagbreuk, of een longziekte.

Verkeerde diagnose
THet is duidelijk dat de pijn in je borst daadwerkelijk door een van de genoemde aandoeningen kan worden veroorzaakt. Niettemin menen de artsen Janet Travell and David Simons, de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van myofasciale pijn, dat triggerpoints de belangrijkste oorzaak zijn van pijn en dat men vaak nodeloos pijn lijdt omdat teveel artsen er niet mee bekend zijn. Artsen die niet op de hoogte zijn van de myofasciale oorzaken van pijn op de borst kunnen daardoor een scala aan foutieve diagnoses stellen. Het is duidelijk dat hieruit slechts onjuiste behandelingen kunnen voortvloeien, waaronder onnodige operaties.

Ingebeelde pijn?
Aan de andere kant, als pijn een myofasciale oorzaak heeft, komt de arts misschien helemaal niet tot een diagnose, en kan de klacht dan afdoen als onbelangrijk, denkbeeldig of hem als onbehandelbaar classificeren. Bij elk medisch onderzoek naar pijn in de borst, zij of bovenrug, zou men als eerste op triggerpoints moeten controleren. Als (para)medici voldoende opleiding en ervaring hebben, zijn triggerpoints gemakkelijk te vinden en te behandelen. Het is zelfs goed mogelijk om ze zelf te behandelen.

ln het Handboek Triggerpoint-therapie laat de Amerikaanse masseur en massagedocent Clair Davies precies zien hoe men dat kan doen, met gedetailleerde instructies en vele duidelijke tekeningen. Zijn vernieuwende methode voor zelfmassage verlicht angina, hartklachten en costochondritis als deze worden veroorzaakt door triggerpoints. Kijk in het menu links eens onder Het Handboek wat andere artsen over het boek zeggen.