Verminder zelf pijnklachten

 

Onze missie

Triggerpoints veroorzaken klachten die verdacht veel lijken op symptomen die doorgaans worden toegeschreven aan aandoeningen als reuma, carpaal tunnel syndroom, en vele andere.

Zolang artsen, fysiotherapeuten en andere (para)medici in hun opleiding nauwelijks iets te horen krijgen over triggerpoints en de effecten die zij veroorzaken, zullen zij de symptomen daarvan altijd toeschrijven aan een andere aandoening, ook als ze feitelijk worden veroorzaakt door triggerpoints.

Het is ons doel meer bekendheid te geven aan het fenomeen van de myofasciale triggerpoints, zodat de medische wereld ze leert herkennen en onderscheiden van de aandoeningen die soortgelijke symptomen veroorzaken.

Daarnaast is het ons doel 'gewone mensen' of 'leken' in staat te stellen zichzelf te bevrijden van klachten die ontstaan door myofasciale triggerpoints en het ouder worden.

Wij denken dat velen naast de aanwijzingen in het Handboek Triggerpoint-therapie, ondersteuning zullen wensen bij het leren behandelen van hun eigen triggerpoints.

Om ervoor te zorgen dat men die ondersteuning bij zich in de buurt kan vinden, richtte Rob Beenker de Opleiding Triggerpointcoach op, en geeft hij lessen op afstand.

De meest recente toevoeging aan zijn lessen heet 'De MELT methode'. Deze richt zich specifiek op de zelfbehandeling van je bindweefsel. Zie www.meltmethode.nl.

Het toepassen van deze methode zorgt ervoor dat je triggerpoints gemakkelijker en blijvender opgelost worden!

boek hier je les op afstand

Rob Beenker, vertaler Handboek triggerpoint-therapie
en oprichter Opleiding Triggerpointcoach

     
Home  |  Laatste wijziging: 2-sep-21   |  Top